Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση

ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ – ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Η μείωση της πυκνότητας των οστών μας αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή διαταραχή. Η αρχική μείωση ονομάζεται οστεοπενία και όταν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο οστεοπόρωση.

Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση δεν προκαλούν συμπτώματα. Αυξάνουν όμως το κίνδυνο για κατάγματα και στη συνέχεια την εμφάνιση πόνου, οστικών παραμορφώσεων και μείωσης της ποιότητας ζωής. Γι΄αυτό το λόγο ονομάζουμε τις οστεοπενία και οστεοπόρωση σιωπηλό εχθρό. Εμφανίζεται και στα δύο φύλα. Παρουσιάζεται συχνότερα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και σε άντρες μετά την ηλικία των 65 χρονών.

Η εμφάνιση της οστεοπόρωσης εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε όπως η κληρονομικότητα και το φύλο μας. Επηρεάζεται και από παράγοντες που μπορούμε να επιδράσουμε ώστε να προλάβουμε την εμφάνιση και την εξέλιξη της. Αυτοί είναι η διατροφή μας, η άσκηση, η προσοχή στη λήψη καφέ και στο κάπνισμα. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την πυκνότητα του οστού μας από τη νεαρή ηλικία.

Η έγκαιρη διάγνωση της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης είναι σημαντική ώστε να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία.Η θεραπεία περιλαμβάνει τη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D, τη λήψη του κατάλληλου φαρμάκου και την άσκηση.

Η τακτική παρακολούθηση της πορείας της οστεοπόρωσης και η προσαρμογή της θεραπείας είναι απαραίτητη στη προσπάθεια βελτίωσης της πυκνότητα του οστού και αποφυγής του κατάγματος.
Στόχος μας αποτελεί η ευαισθητοποίηση στην σημασία της πρόληψης και της σωστής αντιμετώπισης της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης . Η αποφυγή του κατάγματος και των συνεπειών του αποτελούν βασικό παράγοντα διατήρησης της ποιότητας ζωής μας.